OVER BRENGEN

OVER BRENGEN

Pelabuhan dan Bongkar Muat ? overbrengen : Angsuran, pekerjaan pemindahan dari tempat penumpukan ke tempat penumpukan lainnya yang meliputi lift on di tempat asal, trucking dari tempat asal ke tempat baru dan lift off di tempat baru.

Pelayaran overbrengen : Angsuran, pekerjaan pemindahan dari tempat penumpukan ke tempat penumpukan lainnya yang meliputi lift on di tempat asal, trucking dari tempat asal ke tempat baru dan lift off di tempat baru.

Kembali ke halaman OUR-SERVICE